عابی نوشت ها که هستند ؟

دو خل و چِل نوشت عابی دوس که مینویسم برگ سبزی میان این همه دوست :دی 

من نارین و کیاناز ناز نازی :|

مینویسیم دیگر توضیح ندارد که ! دارد ؟ :]

نارنَک

از دل می آید ، دل که توضیح ندارد ! دارد ؟

‏نشاط این بهارم بی گل رویت
چه کار آید!؟
تو گر آیی،
طرب آید،
بهشت آید،
بهار آید .
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan